Huurovereenkomst ontbinden bij hennep?

Bij een zero tolerance beleid van de woningcorporatie, wordt bedoeld wanneer een huurwoning zich bezighoudt met hennep kweken, hiervoor hoeft hennep niet in de woning aanwezig te zijn maar het gaat erom wie er woont. De rechtbank ondersteunt hierin vaak de woningcorporatie, toch wil het wel eens voorkomen dat dit beleid niet de voorkeur krijgt.

Er is zelfs een woningontruiming afgewezen door de rechtbank, zo was er een huurder in Woningstichting Het Grootslag die een hennepknipperij in zijn huurwoning had. De man had in één van de slaapkamers grote hennepplanten staan, de verhuurder vond dit reden genoeg om de huurovereenkomst te ontbinden.

Er werd hier en daar gezocht waarom het huis niet ontruimd hoefde te worden, en uiteindelijk kwam de huurder met zijn advocaat op een feit waar de rechtbank in mee ging. Namelijk; het ging slechts om één kamer in de woning, daarmee werd het argument van de verhuurder weggeslagen omdat hij had gezegd dat het helemaal niet gebruikt werd voor woonruimte. Doordat het een deel van de woning illegaal in gebruik is wil nog niet zeggen dat de woonruimte in strijd is met de huurovereenkomst, waarin staat dat het bestemd is om te wonen.

Volgens de rechtbank was er wel sprake van de illegale activiteit wat betekent dat de man zich niet als huisvader had gedragen. Maar dat is niet genoeg voor een eventuele vervolging. Ook het hebben van een wapen zou in deze zaak een strafbaar feit hebben, zolang er maar geen schade mee wordt verricht. En omdat de omgeving in de buurt van het huis geen last had van de man zijn kwekerij (nooit klachten, of wisten er niet van), telde het argument om de huurovereenkomst te ontbinden niet.

Dit is een gekke zaak, als verhuurder zou je de man ook jouw woning uit hebben. Maar er zijn natuurlijk allerlei juridische redenen waarom dit niet het geval is geweest.

Vergaderlocatie

Op kantoor vergaderen is ook niet altijd alles! Er zijn wel een paar redenen te verzinnen waarom je juist niet op kantoor zou willen vergaderen, maar op locatie elders.

Extern vergaderen

Ergens anders vergaderen kan bijvoorbeeld heel inspirerend zijn; vooral als er teambuildingsactiviteiten aan gekoppeld worden! Je hebt ook het voordeel dat je niet minder of niet gestoord wordt als je buiten de organisatie vergadert. De mensen die deelnemen aan de vergadering zullen ook een actievere houding aannemen als je gaat vergaderen op een externe vergaderlocatie; dit omdat je door extern te vergaderen de deelnemers meegeeft dat de te bespreken punten serieus worden genomen en prioriteit hebben. Hierdoor verlaag je ook gelijk het afmeldingspercentage. Onthoudt wel dat de kosten hoger liggen als je extern gaat vergaderen. Alles bij elkaar gezien maakt het belangrijk dat je de juiste locatie kiest om deze vergadering te organiseren.

Tips voor het kiezen van een geschikte vergaderlocatie

Het is niet even gemakkelijk om een geschikte vergaderlocatie in Breda te regelen. Dezer dagen zijn er steeds meer plekken die zich aanbieden als vergaderlocatie. Bossen, zoals bij Wolfslaar, hotels en boten stijgen in populariteit als vergaderplek. Uiteraard is lang niet altijd elke plek even geschikt hiervoor. Hieronder een aantal tips voor het kiezen van een geschikte vergaderlocatie.

• Maak samen met de opdrachtgever van de vergadering een lijst met verwachtingen en wensen
• Maak een begroting waar aan vastgehouden kan worden voordat je gaat kijken voor een vergaderlocatie
• De juiste ambiance is belangrijk!
• Zorg dat je een locatie kiest die goed bereikbaar is
• Zorg dat de vergaderlocatie beschikt over voldoende faciliteiten. Denk hierbij aan:
– Toiletten
– Ventilatie
– (Voldoende) Verlichting
– Geluid
– Grootte van de vergaderruimte
– Flexibiliteit van de ruimte
– Wifi/Internettoegang
– Whiteboards/flipovers
– Microfoon(s)
– Projectieschermen en/of televisies
• Bekijk welke cateringmogelijkheden er aanwezig zijn
• Zet alle gemaakte afspraken zwart op wit
• Zorg dat je de regels kent

Mocht je naar een vergader locatie ook op zoek zijn naar een event space amsterdam? Neem dan een kijkje bij Wicked Grounds met unieke locaties.

Letselschade advocaat Rotterdam

Het is de hand nemen van een goede advocaat is in sommige situaties cruciaal. Je wilt absoluut geholpen worden door een advocaat met verstand van zaken en een hoop ervaring. Neem nou M-letselschade-advocaat-rotterdam.nl, een advocaat in Rotterdam en omstreken die zich vooral focust op letselschade gerelateerde zaken.

Zeker als het gaat om letselschade is het belangrijk om een goede advocaat in te schakelen, als je een schadeclaim gaat indienen is het cruciaal om dit op de juiste manier te doen. M Advocatuur neemt samen met jouw alle te nemen stappen door en komt met een waterdicht plan om een schadeclaim in te dienen. Door onze inmiddels jarenlange ervaring weten wij exact wat me moeten doen in allerlei situaties en hebben we vertrouwen in een goede afloop.

M Advocatuur hoopt jou snel te kunnen helpen en staat open voor kennismakingsgesprekken. Kom dus gerust eens langs in Rotterdam om wat kennis op te doen over onze te leveren diensten. Uiteraard kun je ook een kijkje nemen op onze website, daar staat ook de nodige informatie.

Het recht van enquête

Binnen de wondere wereld van het ondernemingsrecht neemt het recht van enquête een prominenten plaats in. Dit recht houdt in dat een belanghebbende bevoegd is een procedure te starten bij de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam. De Ondernemingskamer toetst op de volgende grond: redenen om te twijfelen aan de juistheid van het beleid van de onderneming. Dit algemene begrip bevat een enorme veelheid aan situaties. Te denken valt aan bestuurders die er een potje van maken, ruzies tussen aandeelhouders die tot ongewenste situaties leiden, en wat niet meer. In beginsel komt de bevoegdheid tot het starten van een enquêteprocedure toe aan een aandeelhouder of certificaathouder die minstens 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt of rechthebbende is op aandelen of certificaten die een in de wet of statuten bepaald bedrag vertegenwoordigen. Ook vakbonden kunnen ervan gebruikmaken. In de jurisprudentie worden sommige andere verschaffers van risicodragend kapitaal ook toegelaten tot de procedure.

Bevoegdheden van de Ondernemingskamer

Het enquêterecht geeft de Ondernemingskamer vergaande bevoegdheden. In de wet staat een aantal mogelijkheden die zij heeft. Daaronder vallen het recht een of meer bestuurders of een of meer commissarissen te schorsen, te ontslaan of tijdelijk te benoemen (interim-management). Vanzelfsprekend breekt deze bevoegdheid in in de wijze waarop de onderneming normaal gesproken gerund wordt. De Ondernemingskamer gaat hier dan ook niet zonder goede reden toe over. Ook kan de Ondernemingskamer een besluit van onder meer het bestuur schorsen of vernietigen en zelfs de vennootschap ontbinden. Tot dat laatste zal de Ondernemingskamer natuurlijk niet licht overgaan.

Bevoegdheid ook voor vennootschap zelf

De enquêteprocedure kan als gezegd door bepaalde aandeelhouders en certificaathouders worden gestart en door vakbonden. Nieuw is dat ook de vennootschap zelf een procedure kan beginnen. Op het eerste gezicht lijkt het belang daarvan vrij gering. In het licht van een faillissement kan dit echter zomaar anders zijn. De persoon die dan immers van de bevoegdheid gebruik kan maken is natuurlijk de curator. Die zal er niet zelden belang bij kunnen hebben een onderzoek door de Ondernemingskamer te gelasten. De enquêteprocedure lijkt dus alleen maar aan belang toe te nemen.

Meer informatie is te vinden op www.flib.nl.