Wat doet een arbeidsrecht advocaat?

De taak van een goede arbeidsrecht advocaat of jurist is dat deze zich maximaal zal inspannen om je werkgerelateerde kwestie op een zo goed mogelijke manier op te lossen.

Hoe gaat een arbeidsrecht advocaat te werk?

Hoe een arbeidsrecht advocaat je werkgerelateerde kwestie zo goed mogelijk op gaat lossen hangt natuurlijk af van de situatie waar je je op dat moment in bevindt. Toch mag je van een arbeidsrecht advocaat wel het een en ander verwachten. Zo kun je verwachten dat deze goed naar je luistert en zich goed inleeft in je huidige situatie. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de desbetreffende advocaat een deze situatie kan vertalen naar je juridische positie. Dit houd met andere woorden in dat de advocaat je kan vertellen wat je rechten en plichten zijn in dit geval en wat je sterke en zwakke juridische punten zijn. Ook kun je van de arbeidsrecht advocaat verwachten dat deze een reële inschatting kan geven van (on)mogelijkheden in jouw geval en hierbij ook zoveel mogelijk rekening houd met je wensen. Tenslotte kun je verwachten dat jullie samen bespreken hoe jullie het gaan aanpakken en dat dit ook gericht is op je wensen/ doelen en dit natuurlijk bij voorkeur zonder het voeren van een gerechtelijke procedure. Toch moet je er rekening mee houden dat dit laatste vaak wel mogelijk is maar niet altijd. De hiervoor genoemde punten zijn vooral onderdelen van de voorbereidende fase en die kunnen vaak al in het eerste gesprek afgerond worden.

Werkzaamheden van de arbeidsrecht advocaat

Een arbeidsrecht advocaat stelt brieven, e-mails of andere berichten op die voor de andere partij zijn. Deze berichten zal de advocaat meestal allereerst als concept opstellen en aan je laten controleren zodat je ook weet wat er namens jou naar de andere partij verstuurd wordt. Daarnaast neemt de advocaat ook telefonisch contact op met de advocaat van de andere partij om zo het een en het ander te overleggen, dit zal natuurlijk ook helemaal gedaan worden terwijl er rekening wordt gehouden met jouw belangen. Ook werkt de advocaat voorstellen gericht aan de andere partij uit en als het nodig is stelt de advocaat ook processtukken op om deze vervolgens ook in te dienen. Tenslotte zal de advocaat wanneer er een gerechtelijke procedure noodzakelijk is niet alleen de daarvoor nodige processtukken opstellen maar zal deze ook het pleidooi voeren bij de rechtbank of het gerechtshof.